เรื่องแปลก ใหม่ น่าสนใจ ข่าวสาร บันเทิง สนุก เซ็กซี่ sexy ที่คุณ อยากรู้ ที่นี่ครับ ^^

SAMAZshop

Translate

ข่าวดี !! ยูเนสโกให้จารึก วัดโพธิ์ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกแล้ว


คณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกมีมติเอกฉัน ท์ให้จารึกวัดโพธิ์ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติแล้ว 

คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต 
ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่ง โลกขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่ง โลก ได้เสนอจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ต่อยูเนสโก เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในร ะดับนานาชาตินั้น ขณะ นี้ได้รับรายงานจาก ม.ร.ว.รุจยา อาภากร กรรมการในคณะกรรมการว่าด้วยแผนงานมรดกความทรงจำของไท ย ว่ายูเนสโกได้ประกาศรับรองจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความ ทรงจำแห่งโลกในทะเบียน นานาชาติ (International Register) แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติว่าด้วยแผนงา นความทรงจำแห่งโลกของยู เนสโก ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่าน ณ เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร

คุณหญิงแม้นมาส 
กล่าวว่า ทั้ง นี้วัดโพธิ์เคยได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำขอ งโลกของภูมิภาคเอเซีย แปซิฟิก (Regional Register) เมื่อปี 2551 หลังจากนั้นคณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการสำรวจจัดทำทะเบียนและถ่ายภาพแผ่นจารึกวั ดโพธิ์ จำนวน 1,440 ชิ้น และจัดทำแผนอนุรักษ์ตามแนวทางของยูเนสโก ซึ่งคณะกรรมการแห่งชาติฯ เห็นว่าควรเสนอจารึกวัดโพธิ์ให้ขึ้นบัญชีนานาชาติด้ว ย ตนและคณะกรรมการฯ จึงได้เสนอให้ยูเนสโกพิจารณาเมื่อเดือนมกราคม 2554 และได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ของยูเนสโก จนถึงขั้นตอนสุดท้ายเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึก ษานานาชาติว่าด้วยแผน งานความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก ครั้งที่ 10 ที่เมืองแมนเชสเตอร์ มีมติเอกฉันท์ให้จารึกวัดโพธิ์ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติ ทั้งนี้จารึกวัดโพธิ์ มีเรื่องวิชาความรู้ที่มีลักษณะที่เป็นสากล ไม่ใช่ความรู้เฉพาะในประเทศไทย เช่น เรื่องพระพุทธศาสนา เรื่องวรรณกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจารึกเรื่องฤๅษีดัดตนเป็นสากลมาก

�วงการแพทย์หลายประเทศขณะนี้กำลังมอง ย้อนไปว่าความรู้ที่บรรพบุรุษให้ไว้น่าจะมีประโยชน์ม าจนถึงปัจจุบัน ก็อาจจะนำกลับมาใช้โดยที่นำมาปรับปรุงบางสิ่งบางอย่า ง และตำราฤๅษีดัดตนมีมาตั้งแต่ก่อนตอนต้นกรุงรัตนโกสิน ทร์ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯให้รวบรวมความรู้ที่มีตั้งแต่ครั้งกรุงศรี อยุธยานำมาจารึกไว้ เพราะเกรงว่าจะสูญหาย� คุณหญิงแม้นมาส กล่าว

อย่างไรคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่ งโลกจะแถลงข่าว เรื่องดังกล่าววันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน เวลา 14.00 น. ณ ศาลาธรรมปัญญาบดี ที่วัดโพธิ์

1 ความคิดเห็น:

ติดตาม เรื่องแปลก ใหม่ ตลก สนุก เซ็กซี่ sexy น่าสนใจอื่น ๆ หรือแวะมาทักทายกัน ได้ที่
www.facebook.com/somphon http://gplus.to/somphon www.twitter.com/samaphon www.facebook.com/somphon.me http://samaphon.blogspot.com/

          ขอขอบคุณที่มา : email