เรื่องแปลก ใหม่ น่าสนใจ ข่าวสาร บันเทิง สนุก เซ็กซี่ sexy ที่คุณ อยากรู้ ที่นี่ครับ ^^

SAMAZshop

Translate

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกัน สวดมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เนื่องด้วยในขณะนี้ ในหลวงของปวงประชาทรงพระประชวร ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพร ให้พ่อฟ้าของพวกเราทรงหายดี
คำถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ภูมิพะละมะหาราชะวะรัสสะ ชะยะมังคะละวะระทานะคาถา ภูมิพะโล มะหาราชา ภูปาโล ทะสะธัมมิโก เทว์ หิ วัส...สะสะหัสสานิ ปัญจัสสะตาธิกานิปิ ท์วิตาฬีสุตตะราเนวะ ยัส์มิง โหนติ สุมังคะเล ตัส์มิง วัสเส มะหาปุญโญ ท์วิสัตตะยาวุวัฑฒะโก ชินัสสะ สาสะเน สัทโธ ปะสันโน พุทธะมามะโก ยะตีนิง สีละธารีนัง โสปัตถัมภะทะโท สะมัง อะยัง ภัททะมะหาราชา วิทู รัฎฐะปะสาสะเน เขมัญจะ สัมปะวัตเตติ โสตถิญจะ รัฎฐะวาสินัง เสฎโฐ เสฎฐันทะโท ราชา ทะทะมาโน อะภิกขะณัง ยัตถะ อันธะตะมัง โหติ ทีปะโท วิยะ จักขุโท ตัตถะ ทัยยานะ ปัชโชโต สะมุปปาเทติ ผาสุกัง ตัส์มา เสฎโฐ มะหาราชา ทัยยินโท ธัมมะขัตติโย ภิยโยโส ทัยยะวาสีนัง จิรัง โหติ อะติปปิโย ระตะนัตตะยานุภาเวนะ กะตะปุญญานะ เตชะสา ทีฆายุโก มะหาราชา วัณณะวา จะ สุเขธิโต พะลูเปโต อะนีโฆ จะ อะโรโค โหตุ นิพภะโย สัพเพ เทวานุโมทันตุ เตชะวันโต ยะสัสสิโน อะภิปาเลนตุ รักขันตุ อิมัง ภูมิพะลัง สะทาติฯ
พระราชวิสุทธิดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ. 9) ...ตรวจแก้
วุฒินันท์ กันทะเตียน ป.ธ.9 ...แต่ง
           ความศักดิ์สิทธิ์ หรือ อานุภาพของการสวดมนต์คือ บำบัดทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งความรุ่มร้อน ขจัดภัยอันตราย สิ่งชั่วร้ายที่พึงมี ปัดเป่าภัยต่าง ๆ มีโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตว์ร้ายทั้งปวง ส่งเสริมให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ให้แคล้วคลาดภัย ประสบความสวัสดีมีชัย เจริญงอกงามในชีวิต

____________________________________

ขอให้ความสุข มีแด่ทุกท่านด้วยนะครับ ^^

1 ความคิดเห็น:

ติดตาม เรื่องแปลก ใหม่ ตลก สนุก เซ็กซี่ sexy น่าสนใจอื่น ๆ หรือแวะมาทักทายกัน ได้ที่
www.facebook.com/somphon http://gplus.to/somphon www.twitter.com/samaphon www.facebook.com/somphon.me http://samaphon.blogspot.com/

          ขอขอบคุณที่มา : email