เรื่องแปลก ใหม่ น่าสนใจ ข่าวสาร บันเทิง สนุก เซ็กซี่ sexy ที่คุณ อยากรู้ ที่นี่ครับ ^^

SAMAZshop

Translate

นิทรรศการหนึ่งในพระราชอัจฉริยภาพ แห่ง “องค์ราชันย์”ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หนึ่งในพระราชอัจฉริยภาพ แห่ง “องค์ราชันย์” 
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับมวลดอกไม้
ความสนพระราชหฤทัยในการถ่ายภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับการถ่ายทอดมาจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งโปรดการถ่ายรูปและถ่ายภาพยนตร์อย่างยิ่ง และได้สืบทอดมายังพระราชโอรสทั้งสองพระองค์ ซึ่งมักจะมีกล้องถ่ายรูปคล้องพระศอหรือถือในพระหัตถ์เสมอ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยพระองค์เอง หรือสอบถามจากผู้รู้ จนทรงสามารถใช้กล้องได้อย่างชำนาญ ทั้งยังสนพระราชหฤทัยด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ทรงคิดค้นหาเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการถ่ายภาพอยู่เสมอ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จึงมีความครบถ้วนในการจัดองค์ประกอบภาพที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสง สี เส้น ลวดลาย พื้นผิว และรูปทรง ทำให้ภาพเด่น มีมิติ มีมุมมองที่แปลกตา โดยทรงใช้เทคนิคถ่ายภาพหลายแบบตามความเหมาะสม

ภาพฝีพระหัตถ์ชุดหนึ่งที่ทรงฉายคือ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส พระราชธิดา เมื่อแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระตำหนักต่างๆ ซึ่งมีภูมิประเทศที่งดงาม เหมาะกับการถ่ายภาพ จะทรงใช้ที่แห่งนั้นเป็นฉากถ่ายภาพ ทั้งนี้ ก็ด้วยมีพระราชประสงค์ว่า การใช้ฉากอันเป็นสถานที่จริง ฉากจะช่วยบอกความหมายอธิบายเรื่องราวและเป็นศิลปะอย่างถูกต้อง ที่สำคัญในพระฉายาลักษณ์ยังทรงเน้นให้เห็นพระราชอิริยาบถและฉลองพระองค์ชุดต่างๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับมวลไม้ดอกไม้ประดับ และธรรมชาติอันสวยสดงดงาม ภาพถ่ายชุดนี้จึงมีความงดงาม ครบองค์ประกอบศิลป์ เป็นภาพฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าและหาชมได้ยากยิ่ง

แรกพบ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ย้อนกลับไปในพุทธศักราช ๒๔๙๑ ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงศึกษาอยู่ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเมื่อต้องเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงปารีส หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยในขณะนั้น พร้อมครอบครัวได้มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในครั้งนั้นสมเด็จพระราชชนนี มีรับสั่งให้พระราชโอรสทอดพระเนตรหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากรด้วยว่าสวยน่ารักไหม และยังทรงกำชับว่า ถึงปารีสแล้วโทรบอกแม่ด้วย...เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ถึงปารีสแล้ว จึงโทรศัพท์ตอบคำถามพระราชชนนีว่า “เห็นแล้ว น่ารักมาก”

(จาก “บันทึก เป็น อยู่ คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” 
โดย ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)

หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร นับเป็นคู่สนทนาที่ต้องพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ในศิลปศาสตร์การดนตรี ดุจเดียวกัน
ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ในเวลานั้นได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เฝ้าฯ ถวายการดูแลอย่างใกล้ชิด จนพระอาการหายเป็นปกติ พระสัมพันธภาพจึงลึกซึ้งแนบแน่นเป็นเท่าทวีคูณ
จนเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๒ พิธีหมั้นได้จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่โรงแรมวินด์เซอร์ ประเทศอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมพระธำมรงค์แด่สตรีผู้เป็นที่รัก ซึ่งเป็นพระธำมรงค์องค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชชนกนาถ ประทานแก่สมเด็จพระบรมราชชนนี

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
ภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จนิวัติพระนครพร้อมพระคู่หมั้น ต่อมาในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสพระราชทาน ตามแบบโบราณราชประเพณี ณ วังสระปทุม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดทะเบียนราชาภิเษกสมรสตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดุจเดียวกับประชาชนทั่วไป นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดทะเบียนราชาภิเษกสมรสตามกฎหมาย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ลงนาม
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ขึ้นสู่ห้องพระราชพิธีบนพระตำหนัก สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานน้ำพระพุทธมนต์ เทพมนต์ และทรงเจิมแด่คู่สมรส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอัครมเหสี หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร เป็น “สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์” และพระราชทานสายสะพายขัตติยราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ อันเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด แด่สมเด็จพระราชินีสิริกิตติ์ เนื่องในการอันเป็นมหามงคลครั้งนี้

กุหลาบภูพิงค์...ราชินีแห่งดอกไม้ และดอกไม้แห่งราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดความงามของมวลดอกไม้หลากสีสัน โดยเฉพาะดอกกุหลาบ ในครั้งที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ได้ก่อสร้างเสร็จ ในพุทธศักราช ๒๕๐๕ ซึ่งในขณะนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นสวนป่า ระหว่างตัวพระตำหนักกับเรือนรับรอง ตกแต่งด้วยสวนไม้ใบและสวนหิน

จนกระทั่งวันหนึ่ง เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรเห็นกุหลาบกอหนึ่ง มีพระราชปรารภว่า โปรดไม้ดอกที่มีหลากสีและกลิ่นหอมเช่นนี้มากกว่าใบไม้ที่มีแต่สีเขียวอย่างเดียว นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ “กุหลาบภูพิงค์” โดยมีท่านผู้หญิงสุวรี เทพาคำ เป็นผู้รับสนองพระราชเสาวนีย์ดำเนินการจัดการดูแลให้พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ งดงามไปด้วยหมู่มวลกุหลาบนานาชนิด ถึงกว่า ๒๐๐ พันธุ์

ทั้งหมดนี้คือ งานจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉาย พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับมวลดอกไม้ ในงาน “มหัศจรรย์แห่งพรรณไม้” ประจำปี 2553 หรือที่เรียกว่างาน “Central Anniversary Flower Extravaganza”

เนื่องในโอกาสปีที่ 60 ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันราชาภิเษกสมรสครบ 60 ปี ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นการถ่ายทอดให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ พร้อมตระหนักว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปี่ยมไปด้วยทศพิศราชธรรม และทรงงานหนักมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่วันแรกที่ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ ด้วยความรักและพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ อย่างหาที่สุดมิได้

“ที่สำคัญห้างเซ็นทรัลได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับมวลดอกไม้ ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ทรงคุณค่า และหาชมได้ยากยิ่ง มาจัดแสดงที่ล็อบบี้เลาจน์ ห้างเซ็นทรัลชิดลม”
โดยงานตั้งกล่าวจะมีตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม ถึง 1 พ.ย. 53

1 ความคิดเห็น:

ติดตาม เรื่องแปลก ใหม่ ตลก สนุก เซ็กซี่ sexy น่าสนใจอื่น ๆ หรือแวะมาทักทายกัน ได้ที่
www.facebook.com/somphon http://gplus.to/somphon www.twitter.com/samaphon www.facebook.com/somphon.me http://samaphon.blogspot.com/

          ขอขอบคุณที่มา : email